Närpes Pro Audio & Light jobbar med:

 Audio och visuella arrangemang

 

 


 

Beskrivning:

Ljud & Ljus: På ljud och ljus fronten hyr vi ut utrustning, genomför konserter och gör fasta ljud- och ljusinstallationer.
 

Eventmanagement: 
En eventmanager är en person som jobbar med att styra eller ge råd om hur ett evenemang skall gå till. Den personen jobbar med att se till att tidsschemat håller och att allting fungerar. En eventmanager kan anställas för enskilda arbetsuppgifter (t.ex. budgetering, skrivandet av tillstånd, utformandet av räddningsplan) eller som huvudansvarig för evenemanget från början till slut.